Logo partnera

BRUXAFOL - Fólie najvyššej kvality Zo Skla urobíme viac

PS lepidlo

Tlakové senzitívne lepenie

Lepidlo na acrylátovom základe je citlivé na tlak a je aktivované vodou.

Ďalšie povšimnutiahodné znaky lepidla používaného na naše fólie sú

  • vysoká odolnosť voči teplotám (výhoda pri teplo-fénovej technike)
  • vysoké teplotné rozmedzie od -50 až do 150 stupňov Celzia pri ktorom zostáva lepidlo stabilné
  • najvyššia garancia stálosti
  • excelentné vlastnosti schnutia
  • odolné voči stárnutiu