Logo partnera

BRUXAFOL - Fólie najvyššej kvality Zo Skla urobíme viac

SPuttering

Technológia používaná v kozme!

Technika sputtering je metóda, pri ktorej sa kovy vo vysokom vákuu ostrelujú atómami argónu. Tým sa z povrchu kovu uvoľňujú jednotlivé atómy kovu, ktoré sú v elektromagnetickom poli nasmerované smerom k fólii. Atómy kovu hlboko vniknú do polyesterovej fólie a usadia sa tam ako homogénna metalizácia s nezmeneným vrstevným rozsahom.

Výhody oproti parovej fólie

  • dlhodobá zlúčenina kovovej vrstvy s nosnou fóliou
  • odlúpnutie alebo prasknutie kovovej vrstvy je nemožné
  • absolútne homogénna vrstevná štruktúra
  • najlepšia optická kvalita