Logo partnera

BRUXAFOL - Fólie najvyššej kvality Zo Skla urobíme viac

Fólia na stlmenie, zbrzdenie nárazu

Mimoriadne riziko v podniku predstavujú okná, ktoré môžu byť vystavené mimoriadnemu teplu ( miestnosti na spracovanie dát, laboratória, konštrukčné miestnosti...), ale aj výklady alebo okná v obytnom dome. Fólie od firmy Bruxsafol ekonomicky ochraňujú tieto exponované okenné plochy.

Bezpečnostná fólia udrží sklenenú tabulu v ráme aj po hode kameňom alebo po tlakovej vlne. Tieto, väčšinou trojvrstvo laminované materiály veľmi dobre držia a sú extrémne vysoko natiahnuteľné. Fólie sú účinným nástrojom proti bleskovému vlámaniu. Fólie majú v prípade požiaru veľlmi pozitívne účinky. Okná vybavené bezpečnostnými fóliami dlšie odolávajú tepelnému roztriešteniu ako normálne sklá. Prísun dodatočného kyslíka je sťažený a tým je spomalené rozšírenie požiaru. Dodatočná inštalácia je rýchla a bezproblémová!