Logo partnera

BRUXAFOL - Fólie najvyššej kvality Zo Skla urobíme viac

QUANTUM Serie

Kvantov skok v technológii protislnečných fólií!

Jedinečný, patentovaný spôsob metalizácie na OBOCH STRANÁCH nosnej fólie ( pozri montážnu schému ) pozostáva z vysoko kvalitnej kovovej zliatiny. Zatiaľ čo ostatné fólie dosahujú svoje farebné tónovanie dodaním farebných pigmentov do nosnej fólie, fólia druhu QUANTUM sa zaobíde bez týchto farebne instabilných látok. Z toho prameniaci výsledok je vynikajúca dlhodobá farebná stabilita a vynikajúca protislnečná ochrana pri súčasne minimálnom zatemnení.

QUANTUM by Bruxsafol

Slnkom, do fialova „vyprašivené“ fólie sú minulosťou. Po prvý krát je garantovaná doživotná farebná stabilita!