Logo partnera

BRUXAFOL - Fólie najvyššej kvality Zo Skla urobíme viac

Vnútorné kladenie

Bruxsafol fólie proti slnečnému žiareniu redukujú vnikajúce tepelné žiarenie a tým sa dosahuje vyrovnané prostredie v miestnosti. Vo väčšine prípadov je klimatizovanie miestnosti nepotrebné.

Upadajúca výkonnosť pracovníkov ( napr. zlá koncentrácia, nepozornosť), ktorá je pozorovatelná hlavne v lete, sa obmedzí nainštalovaním fólií proti slnečnému žiareniu, ktoré vytvoria v miestnosti príjemné pracovné prostredie.

Poznámka: smernica EU v oblasti pracovných podmienok na pracovisku nariaďuje chladenie miestnosti pri teplote nad 28 stupňov Celzia.